Metse-BTS    Begeleiding, Training en Scholing

Start Omhoog

Examenoefenmateriaal en tips  

* http://www.havovwo.nl/vwo/vna/vnaindex.htm om VWO-examens te oefenen: zowel natuurkunde (nieuwe stijl) als natuurkunde 1 (oude stijl) en natuurkunde 1,2 (oude stijl) zijn nuttig. 

* http://www.natuurkunde.nl/artikelen/examen.do?type=examen_vwo voor VWO-examens

* http://www.nvon.nl/natuurkunde/examens voor oude examens HAVO en VWO. De examens en antwoord(modell)en worden in Word of pdf aangeleverd.

* http://www.havovwo.nl/havo/hna/hnaindex.htm om HAVO-examens te oefenen met uitwerkingen voor na (nieuw), n1 (oud) en n1,2 (oud) en examenonderwerpen 

* http://www.natuurkunde.nl/artikelen/examenhavo.do?type=examen_havo voor HAVO-examens.

* http://www.eindexamen.nl/9336000/1/j9vvhinitagymgn_m7mvh57glijc7x5/vghpm7u9vdea voor het laatste nieuws over de nieuwe examenprogramma's HAVO en VWO

* http://toetswijzer.kennisnet.nl/main.asp?Sector=VO voor docenten examens voortgezet onderwijs

Op http://examen.kennisnet.nl/ vind je Examentips en examenvrees, oefenexamens.  

 Aanpak

·       Bij het oplossen van een probleem doorloop je 3 stappen: de voorbereiding, de uitvoering en de controle. Een oplossingsstrategie kan zijn:

  1. Voorbereiding: Lees de opgave goed en noteer alle gegevens met symbool en eenheid en maak indien mogelijk een schets van de situatie. Schrijf de bruikbare formules op (zie BINAS) en vul ze zoveel mogelijk in.
  2. Uitvoering: Wat wordt er precies gevraagd en wat is er al bekend? Welke gegevens ontbreken om tot een oplossing te komen? Hoe kom ik achter die gegevens? Los het probleem op.
  3. Controle: Controleer eenheid en significante cijfers en de orde van grootte. Lees de vraag nog een keer en kijk of je deze beantwoord hebt.

 Tips

·       Gebruik voor de theorie “Samengevat” en gebruik jouw leerboek alleen als je hier niet voldoende aan hebt. Oefen vooral veel opgaven, want daarmee leer je hoe je een probleem moet aanpakken.

·       Let op de significante cijfers. Meestal zijn 2 significante cijfers prima.

·       Let op de eenheden. Ook een constante kan een eenheid hebben:  e = 1,6.10-19 C

·       Als je het examen gaat voorbereiden: besteed maximaal 1/3 van de tijd aan de theorie. De rest van de tijd kan je beter gebruiken om examenopgaven te trainen.

·       Neem voor iedere opgave een blad en doe eerst de opgave die je (her)kent. Dat is goed voor jouw zelfvertrouwen. Soms is de laatste opgave de gemakkelijkste. Bewerkelijke opgaven doe je als laatste.

·       Verdeel je tijd goed. Blijf niet te lang hangen bij bewerkelijke of moeilijke opgaven.

·       Werk overzichtelijk. Schrijf losse ideeën op een kladblaadje. Schrijf tussenstappen op. Het helpt je stap voor stap naar de oplossing van het probleem.

·       Schrijf ook als je het antwoord niet weet in ieder geval al iets op en werk dat uit. Het kan je een aantal deelpunten opleveren.