Metse-BTS    Begeleiding, Training en Scholing

Start Wie zijn wij? Metse-BTS Felix Metse-BTS Elisabeth

etse-BTS Vof

Begeleiding, Training en Scholing

Metse-BTS Vof

Elisabeth en Felix Metselaar 


f.metselaar(at)metse-bts.nl
tel. 06 36216202
   

ir. Felix Metselaar   
docent natuurkunde en scheikunde         
42 jaar leservaring vanaf 1972
begeleidt,traint en schoolt leerlingen, cursisten, beginnende docenten in natuurkunde en scheikunde en geeft examentraining natuurkunde en scheikunde HAVO en VWO
Een school, die investeert in zijn docenten, houdt zijn goede docenten binnen.
Elisabeth Metselaar MA         
Master in Psychology  
geeft methodische psychologische begeleiding en heeft 38 jaar ervaring in vele takken van hulpverlening, begeleidt individueel, 
coacht managers, adviseert organisaties op het gebied van veranderingsprocessen 
e.metselaar(at)metse-bts.nl   

tel. 06 54221532

Laatste update: 19 maart 2014   

Een mens moet leven met de gedachte dat alles wat hij doet een groot effect heeft op de wereld en niet met de gedachte dat wat hij doet ook maar enige invloed op de wereld heeft.
Daarom: " doe alles met de grootst mogelijke passie en overtuiging en wees bereid om er onmiddellijk afscheid van te nemen wanneer het leven dat van je vraagt".

Geluk ontstaat als wat je denkt, wat je zegt en wat je doet in harmonie zijn.       Mahatma Ghandi

Een mooi lied uit  "As it is in heaven" http://www.youtube.com/watch?v=d_K9FEeHphs

Ontmoeten .......

is meer dan iemand tegenkomen of bij elkaar te zijn.

Je ontmoet niet zoveel mensen

Ontmoeten heeft iets van verwondering en herkenning

de ander is antwoord of vraag of iets in jou.

Een echte ontmoeting raakt je,

ze vraagt openheid van jou.

Niet dat je alles moet zeggen tegen de ander,

maar wel dat die ander jou iets mag zeggen of vragen.

Ontmoeten is de ander binnenlaten in het huis van jezelf,

niet het risico dat hij of zij ontdekt

dat niet alles echt is in je huis,

dat je je soms anders voordoet,

dat je kwetsbaar bent en soms anderen gewoon napraat.

Iemand ontmoeten is iemand binnenlaten in de binnenste cirkel van je leven.

Hij zal vragen naar je ervaring, gewoontes, gevoelens en opvattingen.

Pas als je die ander zo diep laat binnendringen kun je van ontmoeting spreken.

Een echte ontmoeting laat sporen na......

(bron onbekend)