Metse-BTS    Begeleiding, Training en Scholing

Start Coaching Individuele Consultancy

  Wie is Elisabeth Metselaar?

Wat is haar achtergrond en opleiding?

 Ik ben in 1949 geboren en kom uit een liefdevol en beschermend nest.

Na mijn middelbare school ben ik op uiteenlopende wijze mensen gaan begeleiden.

Mijn authentieke kenmerken als: optimisme, trouw, gevoel voor humor en respect voor de medemens, lopen door mijn wijze van leven en werken heen. Deze kenmerken gaan in praktische zin hand in hand met mijn methodisch handelen, waarin communicatie, transparantie, analytisch en empathisch vermogen centraal staan.

Mijn visie, gebaseerd op de humanistische psychologie: dat ieder gezond mens al handelend een transformatieproces bij zichzelf op gang kan brengen om zijn of haar authentiek Zelf te hervinden, sluit naadloos aan bij het gedachtegoed van Servant Leadership.

Opleidingen: 1998 Psychologie, afgestudeerd aan de Benelux universiteit te Antwerpen en de Newport university, USA; 1989- opleiding voor Yoga docent afgerond; 1983 HBO Maatschappelijk werk met specialisatie Bedrijfsmaatschappelijk werk; 1977-1979 Cursussen Andragologie en gedragswetenschappen aan de VU te Amsterdam (Prof. Ramsay.) 1972 Psychiatrisch verpleegkundige B. 1969 Kunstacademie, aktes tekenen en creatieve handvaardigheid.

Wat betekent het voor jou om met mensen individueel en in organisaties te werken?

Ik houd van mijn werk en ben eigenlijk een generalist. Iemand die weinig weet van veel. Dit in tegenstelling tot een specialist die veel weet van weinig. Ik ben breed en tegelijk oppervlakkig opgeleid. Ik heb naast een specialistische opleiding Verpleegkunde en HBO bedrijfsmaatschappelijk werk, tijdens mijn universitaire opleiding psychologie, ook nog vakken uit andere disciplines met goed resultaat gedaan: andragologie, bedrijfskunde, economie, rechten, marketing, personeel en arbeid. Daarom ben ik in staat een probleem vanuit zeer uiteenlopende invalshoeken te benaderen. Daar komt bij dat ik jarenlang ervaring heb opgedaan als sociotherapeut, yogadocent, maatschappelijk werker, bedrijfsmaatschappelijk werker en de laatste jaren als psycholoog in resp. gezondheidzorg, justitie en andere overheidsinstellingen, evenals het onderwijs en bedrijfsleven.

Tegenwoordig is mijn dagelijks werk: het geven van beroepsgerichte individuele coaching, intervisie en het begeleiden/behandelen van mensen met psychische problematiek.

Als psycholoog zoek ik in de begeleiding van mensen naar basisaspecten die we allen vanuit onze geschiedenis hebben meegekregen en met ons meedragen. Deze basisaspecten kunnen zowel in gezond constructief gedrag als in disfunctioneren te uiting komen bij het individu, grotere eenheden als groep en organisatie. Mijn ervaring is dat bij disfunctioneren, noodzaakervaring mensen doen besluiten om tot gedragsverandering, of in organisaties, tot cultuurverandering te komen.

Als adviseur of consultant in het bedrijfsleven, adviseer ik individuen, organisaties bij transitieprocessen. Ik richt me vnl. op personeelsmanagement, communicatie, leiderschap en verandermanagement. Ook doe ik af en toe afdelingsonderzoeken in organisaties bij (dreigende) conflicten en stagnaties in veranderingsprocessen.

Mijn beroep is veelzijdig en veeleisend, en kom met veel mensen op verschillende niveaus in aanraking. Dit geeft me de kans om een kijkje te nemen, in “keukens” van uiteenlopende bedrijven.

Hobby’s ?                                                                                                           

Er is zo veel waarvan ik houd! Zo gaat dat met een generalist. Ik houd van schilderen, van muziek en van studie. In mijn jeugd speelde ik graag samen met mijn broers piano en gitaar en musiceerde tot eind jaren tachtig regelmatig met collegae van Justitie. In Oostenrijk, waar mijn partner en ik sinds 1992 in  “Salzkammergut” een eigen appartement hebben, geniet ik van de bergen /bergsport. Het is voor mij dé plek om uit te rusten en los te laten door uren lang te schilderen. 

Climb every mountain, 
search high and low  

Follow every highway, 
every pad you know

Climb every mountain, 
ford every stream

Follow every rainbow, 
till you find your dream

Uit  de film:”The sound of music