Metse-BTS    Begeleiding, Training en Scholing

Start Omhoog Coachingprogramma

 Coaching van managers, in bedrijfsleven, gezondheidszorg en onderwijs.

Wat zijn mijn sterke kanten en hoe leer ik beter omgaan met mijn sterke en meestal tevens zwakke kanten? Hoe leer ik beter communiceren, en van waaruit communiceer ik met mijn medewerkers? Deze vragen worden de laatste jaren veel aan de coach gesteld. Want door de complexer wordende omstandigheden op de werkplek, is het een gegeven dat de behoefte aan, en vraag naar persoonlijke coaching voor managers toegenomen.

Managers, leidinggevenden en medewerkers hebben tegenwoordig verschillende competenties nodig om goed te kunnen functioneren in een veranderende omgeving. Coaching is een waardevol instrument dat uitkomst biedt als er snel resultaat wordt verwacht, maar ook ingezet kan worden bij complexe lange termijn problematiek. Persoonlijke coaching stimuleert doelbewust handelen en richt zich op verbetering van resultaat en gedrag van een individuele medewerker.

Eventueel worden de doelen van de organisatie door de coach verbonden met de persoonlijke doelstellingen.

De gecoachte wordt een spiegel voorgehouden om zo kritisch te kijken naar zijn eigen houding en positie in het bedrijf. De leiderschapstijl van de gecoachte krijgt speciale aandacht als het gaat om het leren van dienstbaar leiderschap.

In dat verband is vooral de vraag, of de gecoachte vanuit een authentieke levenshouding zijn werk doet. Leren uit komen bij zichzelf, “inside-out”, zal inzicht in en respect naar zichzelf opleveren en de naaste.

Resultaten na een coachingstraject:

men leert zelfreflectie toepassen;
de persoonlijke vaardigheden zijn versterkt;
de gecoachte heeft meer vertrouwen in eigen capaciteiten;
de persoonlijke effectiviteit in het werk is vergroot.
men heeft inzicht in effecten van denken en handelen (vanuit dienstbaar leiderschap);

Werkwijze
Na de kennismaking inventariseert de coach de beginsituatie en de gewenste eindsituatie met de gecoachte. De leerdoelen en de resultaten worden eventueel in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. Er worden afspraken gemaakt over inhoudelijke thema's, over de planning van het coachingstraject en over eventuele terugrapportages.

Concrete probleemsituaties worden geanalyseerd, waarbij reflectie op het eigen aandeel ruimschoots aandacht krijgt. Met de hieruit opgedane inzichten wordt in de praktijk ervaring opgedaan. Op deze wijze wordt een persoonlijk leerproces middels de actuele praktijk ontwikkeld.

Uitgangspunt is dat de gecoachte zelf verantwoordelijk is voor het resultaat en de inhoud van het coachingstraject.

Het traject wordt afgesloten met een eindevaluatie.