Metse-BTS    Begeleiding, Training en Scholing

Start Omhoog

Coaching, (algemeen)

Doel

Verhogen van de kwaliteit en effectiviteit van het persoonlijk functioneren in de werksituatie (inhoudelijk, sociaal, emotioneel en/of cognitief).

Inhoud

Coaching is een combinatie van advisering, begeleiding en training op één of meer van de volgende terreinen:
1. Toepassen van kennis
2. Hanteren van technieken en vaardigheden
3. Eigen maken van een bepaalde werk- en levenshouding
4. Inzetten van eigenschappen en kwaliteiten

Het onderwerp van coaching kan bijvoorbeeld zijn:
- Samenwerkingsproblemen
- Effectiever leidinggeven
- Omgaan met stress
- Assertiviteit
- Verhogen sociale en emotionele weerbaarheid
- Effectiever communiceren
- Omgaan met weerstanden en conflicten

De inhoud van het coachingsprogramma is 100% maatwerk. De concrete inhoud en doelstellingen worden in onderling overleg vastgesteld. De aanpak is stimulerend, constructief, confronterend en probleemoplossend.

Omvang

Het coachingsprogramma bestaat uit 6 sessies van 1,5 uur met tussentijdse opdrachten. De ervaring leert dat 6 sessies meestal toereikend zijn voor een goed resultaat. Afhankelijk van de behoefte zijn meer of minder sessies mogelijk.