Metse-BTS    Begeleiding, Training en Scholing

Start Omhoog

Individueel consultants:

Wanneer individueel consultancy / begeleiding?

* Als U meer denkt in problemen dan in mogelijkheden.

* Als U vastloopt in communicatie.

* Als U problemen heeft met relaties in privé- of werksfeer of studie.

* Als U Uw eigen functioneren wilt verbeteren, verdiepen en onderhouden

Fundamenteel uitgangspunt daarin is:

* Dat, tussen het zeggen en het gaan doen een gebied ligt waar denken over willen veranderen omgezet kan worden in gaan handelen.

* Dat vrijwel iedereen, op grond van noodzaakervaring, wil veranderen.

Begeleiding volgens schemagerichte benadering* .

Schemagerichte benadering is een cognitief- therapeutische begeleiding, die mensen kan helpen om hardnekkige denk- en gedragspatronen te veranderen waarin zowel het heden als het verleden aan bod komen.

Iedereen heeft opvattingen over zichzelf en anderen. Hardnekkige opvattingen, zogeheten ‘schema’s’, bepalen hoe mensen in het dagelijkse leven functioneren. In de kinderjaren wordt hiervoor de kiem gelegd. Deze opvattingen worden versterkt door ervaringen na de kindertijd. De zo ontwikkelde schema’s zorgen voor een gevoel van veiligheid. Ervaringen worden vaak zodanig aangepast dat ze de ‘juistheid’ van de schema’s bevestigen. Sommige mensen ondervinden een zodanig last van hun “schema’s” dat hun dagelijks functioneren daardoor negatief bepaald wordt en zelfs kan leiden tot depressies. Daarom kan een cognitieve benadering in de begeleiding van mensen een soort psychotherapie zijn, waarbij emotionele blokkades worden opgelost door de onderliggende cognitieve vervormingen en het disfunctioneel denken aan te pakken. Deze vervormingen openbaren zich als negatieve interpretaties van voorstellingen over dagelijkse gebeurtenissen.

* Bruikbaar alle vormen van individuele consultancy en / of coaching