Metse-BTS    Begeleiding, Training en Scholing

Start Natuurkunde ANW Digitale nieuwtjes Scheikunde Wiskunde Examentraining

Na 38 jaar onderwijs in het voortgezet onderwijs vmbo-havo-vwo ben ik (Felix) seniordocent natuurkunde en scheikunde en werk ik samen met Elisabeth in onze VOF Metse-BTS. BTS staat voor Begeleiding, Training en Scholing. Elisabeth heeft meer dan 40 jaar jaar ervaring in de hulpverlening en werkt als senior bedrijfsmaatschappelijk werkster en psycholoog. Bij de voorbereiding op examens Natuurkunde en scheikunde train ik op een evenwicht tussen theorie en vaardigheden. Met kennis zonder vaardigheden, maar ook met vaardigheden zonder kennis slaag je niet voor examens. Wij werken voor veel partners:  Open Universiteit, GIMD, Marezate, College Blaucapel/Gerrit Rietveld College, SG Reigersbos Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen, KNMI, Kennisnet/Davindi, James Boswell Instituut, UvA-natuurkunde.nl, Groen van Prinsterer SG Vlaardingen, Learning Partners.

Felix geeft met veel plezier natuurkundeles op de Open Universiteit aan gemotiveerde cursisten, die natuurkunde nodig hebben voor een vervolgopleiding. 
Meer informatie op:
http://www.ou.nl/eCache/DEF/2/02/898.html  
Een tevreden oud-cursist schrijft op haar weblog: http://www.nostress.web-log.nl/

Felix geeft thuis bijlessen natuurkunde en scheikunde en examentrainingen natuurkunde voor 6 VWO. Informatie over de examentrainingen is te vinden op: http://www.metse-bts.nl/examentraining.htm
Links Elisabeth en Felix met vier oud-cursisten Manon, Bianca, Renée en Lidewij, die vriendinnen zijn geworden.

 

Voor privé bijlessen natuurkunde en scheikunde begin ik meestal met een intake, omdat ik beschik over een netwerk van docenten en studenten, die ook bijles wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie kunnen geven. Samen zoeken we dan naar de beste oplossing.   

Na 2 jaar Groen van Prinsterer College in Vlaardingen heb ik op College Blaucapel in Utrecht natuurkunde, scheikunde en ANW les gegeven van 1974 tot 2005. College Blaucapel is inmiddels gefuseerd tot het Gerrit Rietveld College. Voor foto's zie: http://www.blaucapel.nl/

Op de SG Reigersbos in Amsterdam heb ik een beginnend docent begeleid.  Ik heb een examentraining natuurkunde voor Atheneum-6 van SGR in april 2008 gegeven.

Ik heb natuurkundesites beoordeeld voor Kennisnet/Davindi. Zie http://davindi.kennisnet.nl/zv/publiek/zoeken/bladerZoekenInitAction.do?method=domeinen&currentSection=VO&parentId=3238

Ik ben auteur van artikelen op www.natuurkunde.nl, onder meer over gehoorbeschadiging, zie http://www.natuurkunde.nl/artikelen/view.do?supportId=312677

Ik heb van oktober 2005 tot januari 2006 natuurkundeles gegeven aan weerkundigen van het KNMI en van de Luchtmacht. Zie http://www.knmi.nlMijn interesse voor de natuurkundige kant van het weer is daardoor vergroot. 

Ik heb natuurkundeles en examentraining op het James Boswell Instituut gegeven van 2004 tot mei 2008. 

Ik heb van januari tot juni 2006 natuurkunde en scheikunde vragen gemaakt voor de opleiding schoonheidsverzorging Zie Learning Partners: http://www.leerpedicure.nl/welkom/

Er bestaan ook grenswetenschappen, waarin onverklaarbare dingen gebeuren zoals het Poolse zwaartekrachtmysterie. Zie: http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?grens=812 Ik ben lid van het Van Meegeren Genootschap, waar een aantal gerenommeerde schrijvers diep in de archieven is gedoken en dat heeft geresulteerd in prachtige artikelen over natuurwetenschappen, boekverslagen en  cultuurwetenschappen. Het zijn prachtige voorbeelden van indirecte transparantie. Meer informatie is te vinden op http://www.weetnet.nl

Vóór mijn geboorte was er voor mij duisternis. Na mijn geboorte komt de materie geleidelijk in een bewustzijnstoestand. Vanaf ongeveer mijn 10e tot mijn 70e levensjaar kan ik met aandacht het wereldgebeuren volgen. Ik heb 60 jaar de tijd om me bezig te houden met de raadselen van het universum, waaronder mijn eigen wereld en de aanwezigheid van materie, van licht en van energie. Daarna dooft het licht geleidelijk en tenslotte ga ik weer in duisternis onder. (van collega Rob van Woerkom)

Goede onderwijssites zijn: 

http://www.leren.nl om vaardigheden te oefenen en trainingen te vinden

http://docentvo.kennisnet.nl/lesmateriaal voor lesmateriaal