Metse-BTS    Begeleiding, Training en Scholing

Start Omhoog Golven Optica Mechanica Algemeen Elektriciteit Gassen Kernstraling Warmte

Natuurkunde heeft de domeinen (natuurkundeonderwerpen):

* Algemeen: Algemene vaardigheden: technisch, wiskundig, aanpak

* Mechanica: Kinematica, dynamica en arbeid/energie

* Optica: Licht en het oog

* Elektriciteit: Elektriciteit, magnetisme en signaalverwerking

* Golven: Trillingen, golven, geluid en elektromagnetische straling

* Kernstraling: Radioactieve straling

* Gassen: Gassen, vloeistoffen en vaste stoffen

* Warmte: Warmte en energie